​برگزاری اجلاس صنایع دستی در اصفهان به حیات این هنر در جهان کمک می کند/ضرورت گسترش فضای صنایع دستی در جهان

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وانگ شان در راسم افتتاحیه شورای جهانی صنایع دستی اصفهان با اشاره به ضرورت توجه به صنایع دستی به عنوان میراث گران بها تاکید کرد: برگزاری چنین نشستی در اصفهان بعد از ۱۸  سال به حیات صنایع دستی در جهان کمک کرده و در راستای ارتقاء وضعیت آن کمک می کند. […]