​برگزاری اجلاس صنایع دستی در اصفهان به حیات این هنر در جهان کمک می کند/ضرورت گسترش فضای صنایع دستی در جهان