مجلس نسبت به مسائل کشور منفعل است

نماینده شاهین‌شهر گفت: آن طور که باید شان جایگاه مجلس رعایت نمی‌شود و این مشکل ناشی از نوع هدایت مدیریت در مجلس توسط لاریجانی است.