لایحه موافقت‌نامه همکاری در بهداشت دام بین ایران و‌ آذربایجان تصویب شد

مجلس، لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان را تصویب کرد.