کارشکنی سازمان ملل در اجرای توافق آشتی حمص/ تخلیه الوعر از افراد مسلح طی یک‌ماه

استاندار حمص سوریه، کارشکنی سازمان ملل در اجرای سومین مرحله توافق آشتی حمص را غیرمنطقی و تعجب برانگیز خواند و گفت ظرف یک ماه آینده با خروج ۲۵۰ فرد مسلح دیگر از محله الوعر، این منطقه از افراد مسلح خالی می‌شود.