افتتاح ۲۰۰ مدرسه طرح برکت در مناطق محروم

مراسم آغاز بهره برداری از ۲۰۰ مدرسه در مناطق محروم برگزار شد.۱۰:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر