گاز مناطقی از کرج قطع می شود

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان البرز اعلام کرد: گاز مناطقی از شهر کرج فردا دوشنبه قطع می شود.۱۰:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر