دستاورد جدید محققان کشور در عرصه نانوحسگرها

محققان کشور نانوحسگری برای اندازه گیری میزان مصرف درست داروهای ضد صرع و ضد پارکینسون ساختند. مصرف نامناسب این داروها سبب بروز مسمومیت‌ شدید دارویی می شود.۱۰:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر