ژاپن میزبان بازی های آسیایی ۲۰۲۶ شد

«شورای المپیک آسیا» (او سی ای) رسما با درخواست ژاپن برای میزبانی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ موافقت کرد. بر این اساس استان آیچی ژاپن و شهر ناگویا میزبانان مشترک بازیهای آسیایی خواهند بود.۱۰:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر