فساد حقوق‌های نجومی در کدام دستگاه‌ها بررسی می‌شود؟

چند ماه از افشای حقوق‌های نجومی و البته دستور برخورد با نجومی بگیران گذشته ولی هنوز دستگاه‌های مربوطه گزارشی از اقدامات‌شان در این زمینه نداده اند.