تغییر موضع خود وزیر خارجه عراق درباره شورای عالی سیاسی یمن

وزیر خارجه عراق تأکید کرد که کشورش شورای عالی سیاسی یمن را که از سوی انصارالله و حزب علی عبدالله صالح برای اداره امور این کشور تشکیل شده بود، به رسمیت نمی‌شناسد. این درحالی است که وی پیشتر از تشکیل این شورا استقبال کرده بود.