دولتها نقش مهمی در ارتقا صنایع دستی ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار ایمنا،  غدا هیجاوی در مراسم افتتاحیه شورای جهانی صنایع دستی اصفهان ضمن تشکر از رئیس سازمان صنایع دستی کشور ایران و استاندار اصفهان برای میزبانی این شورای جهانی اظهارکرد: برگزاری شورای جهانی صنایع دستی در این شهر موقعیت  با ارزشی است و من رو به یاد آقای سلطانی فر می اندازد که […]