آمریکا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع به دنبال کنترل راهبردی سوریه است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آمریکا و هم‌پیمانانش به دنبال آنند که مانع پرواز هواپیماهای سوری شوند تا به با این روش به تروریست‌ها کمک شود.