مرخصی یکروزه قلعه‌نویی به مدافع تراکتور

مدافع تیم تراکتورسازی بعد از یکروز مرخصی به تمرینات تیمش برگشت.