شهادت «یاسر ذیاب حمدونه» در یکی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

منابع فلسطینی از شهادت اسیر «یاسر ذیاب حمدونه» (۴۱ ساله) در یکی از زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند.