مراکز مشاوره تخصصی «خانواده پایدار» در مناطق ۲۲گانه تهران افتتاح می‌شود

مرکز مشاوره مناطق ۲۲گانه سازمان فرهنگی هنری با رویکرد «خانواده پایدار» به‌صورت متمرکز و یکپارچه همزمان با ۶ مهر روز جهانی خانواده آغاز به‌کار می‌کند.