ترامپ: ۱۷ میلیون زن و کودک آمریکایی در فقر زندگی می‌کنند/ ارتش ما ضعیف شده است