سرنگونی یک پهپاد متجاوز عربستان در یمن

یک هواپیمای شناسایی عربستان سعودی در استان صنعا در یمن سرنگون شد.