ارتش سوریه از اردوگاه حندرات در شمال حلب عقب‌نشینی کرد