مقامات اروپایی: مسیر بالکان باید بسته شود

شرکت‌کنندگان در نشست روز گذشته در وین، برلزوم بسته شدن مسیر بالکان با هدف مهار بحران پناهجویان تاکید کردند.