بیانیه تند مدیرعامل سابق استقلال علیه وزیر ورزش/ آقای گودرزی؛ استقلال لیاقت بهترین‌ها را دارد