پرونده پیچیده قاچاق ۹ کانتینر

مستندات و مکاتبات گمرک درباره قاچاق ۹ کانتینر کالا نشان می‌دهد علاوه بر اشراف کامل مسئولان به این موضوع دستور ابطال کارت بازرگانی اجاره‌ای این شرکت نیز صادر شده است.