محرومیت در کمین ۶ فوتسالیست ایرانی

۶ بازیکن تیم ملی فوتسال در خطر محرومیت قرار گرفتند.