بهترین پاسور فوتسال ایران را بشناسیم

بهترین پاسورهای تیم ملی فوتسال در جام جهانی مشخص شدند.