کمیته صنایع دستی در استان اصفهان تشکیل شود/بازار صادرات صنایع دستی ایجاد شود

حیدر علی عابدی در گفتگوبا خبرنگار ایمنا گفت: صنایع دستی بخشی از سرمایه ملی است که این هنر نسل به نسل به میراث گذاشته شده و از افتخارات بشری است.  وی با  اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: یکی از روش هایی  که می توان اقتصاد مقاومتی را اجرا […]