صنایع دستی دروازه های دوستی ملل را می گشاید

به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود سلطانی فر در مراسم در افتتاحیه شورای جهانی صنایع دستی اصفهان گفت: صنایع دستی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند به خصوص با وجود مشکلات اقتصادی روز افزون که گریبان ملل شده است نگاه جهان شمول برنامه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر صنایع دستی می تواند به […]