برگزاری رایگان "تور لالایی مادرانه نوای صلح " در تهران

به گزارش ایران خبر، «تور لالایی مادرانه نوای صلح » با همکاری موزه ملی ایران ،کاخ موزه نیاوران و ۱۳منطقه تاریخی در سراسر ایران از تاریخ ۶مهرماه ۱۳۹۵مصادف با روز جهانی گردشگری آغاز می شود.  سیف الله شکری دبیر دبیرخانه نوای صلح ایکوم ایران در تشریح راهبرد مفهومی این تور گفت: دبیرخانه قصد دارد هر […]