کلیه فروشی زشت است

به گزارش ایران خبر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم جشن نفس که شب گذشته برای بزرگداشت اهداکنندگان عضو برگزار شد با بیان اینکه این جلسه بسیار جالب است، خطاب به معاون اول رئیس جمهور که در مراسم حضور داشت، گفت: فکر نمی‌کنم تجربه حضور در چنین محفلی را تا کنون داشته‌اید و از حضورتان […]