امتناع کروز از تأیید صلاحیت ترامپ برای ریاست جمهوری

تد کروز علی‌رغم اعلام حمایت از ترامپ در روز جمعه، از تأیید شایستگی وی برای ریاست‌جمهوری امتناع کرد.