ارتباط مستقیم مصرف میوه و سبزیجات تازه با کاهش خطر نارسایی کلیوی/ چگونه میوه و سبزیجات به کمک قربانیان نارسایی کلیوی می آیند

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف میوه و سبزیجات تازه می تواند تأثیر بسزایی در کنترل فشارخون بیماران کلیوی داشته باشد.