غایب بزرگ استقلال در اولین بازی جام حذفی

کاپیتان استقلال در اولین بازی رقابت های جام حذفی در ترکیب تیمش حضور نخواهد داشت.