هیل: افزایش مخالفت‌ها با عربستان در کنگره آمریکا/ تحت کنترل درآوردن سعودی‌ها در دستور کار نمایندگان آمریکایی

وبسایت هیل در مطلبی به گسترش بی‌اعتمادی نسبت به عربستان در میان اعضای کنگره آمریکا پرداخت.