سفر محرمانه هیئتی از ژنرال‌های اردن به فلسطین اشغالی

یک روزنامه صهیونیستی از سفر محرمانه هیئتی متشکل از ژنرال‌های بازنشسته اردن به تل‌آویو خبر داد.