کشته شدن روزنامه‌نگار اردنی در امان

نویسنده و روزنامه‌نگار اردنی در مقابل کاخ العدل در امان به ضرب گلوله کشته شد.