عمده پیروزی‌های جبهه مقاومت مرهون مشاوره‌های سردار سلیمانی است

سردار شریف گفت: به عنوان سخنگوی سپاه می‌گویم که هر گونه تضعیف ارتش جمهوری اسلامی را بر مبنای برداشتی که از دیدگاه مقام معظم رهبری داریم، قطعا یک کار خلاف شرع می‌دانیم….