روسیه متقاضی دانش ایران درباره پهپادها

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: روس‌ ها به‌ شدت دنبال کمک ما برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرداند.۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر