ITC و FATF در هیئت رئیسه مجلس بررسی می شود

نایب رئیس رئیس اول مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در باره ضرورت بررسی ITC ( الگوی جدید قراردادهای نفتی ) و FATF ( گروه اقدام مالی ) در مجلس گفت: این موضوعات را در هیئت رئیسه مجلس بررسی خواهیم کرد.۱۱:۱۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر