شناور باری در آبهای ساحلی بندر گناوه غرق شد

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه گفت: یک فروند شناور باری شنبه شب در دو مایلی آبهای ساحلی این بندر غرق شد.۱۱:۱۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر