حضور۳بالگرد، ۶۰ آمبولانس، ۳اتوبوس آمبولانس وبیش از۲۰۰ نفرپرسنل فوریت پزشکی

سرپرست اورژانس کشور گفت: امروزصبح (یکشنبه ۴مهرماه)بزرگترین رزمایش پرتویی کشور درمنطقه عمومی مجتمع شهیداحمدی روشن کلیدخواهد خورد.