کارکنان گمرکی که در قاچاق دست دارند؟

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا استان هرمزگان گفت: متاسفانه برخی افراد در گمرکات هرمزگان در امر مبارزه با قاچاق کارشکنی می‌کنند.