توزیع کارت منزلت شهروندی؛ ویژه معلولان شهر اصفهان

 مسعود مهدویان فر در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اجرایی شدن طرح منزلت شهروندی ویژه معلولان شهر اصفهان در ۶ ماهه دوم سال جاری اظهار کرد: حدود ۹۰ هزارنفر از شهروندان اصفهانی در قالب گروه های نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی مشمول این طرح می شوند و از ابتدای مهرماه توزیع کارت […]