اگر فشارخون بالا اهمیت ندهید چه اتفاقی می افتد؟/بیماران کلیوی موز و انجیر بخورند