واکنش مادر کریس رونالدو به تعویض او

مادر کریستیانو رونالدو، ستاره رئال مادرید در توئیتر به حمایت از فرزند خود پرداخت و سعی کرد به او روحیه بدهد.