بارش باران و طوفان در مازندران مدارس را به تعطیلی کشاند

بارش باران برخی از مدارس شهرستان بابل را تعطیل کرد، طوفان در آمل هم به برخی از واحدهای مسکونی خسارت زد.۱۱:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر