۱۵ مهر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: ۱۵ مهر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای دوره سه ماهه تابستان ۹۵ است.۱۱:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر