دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این مدل تامین منابع بودجه خلاف مصلحت و حتی خلاف عقل است. پولی که دولت ریال آن را از بانک مرکزی دریافت می کند به شدت مشکوک الوصول است.