دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند