تراکتور، نگران انصراف فولادیاسوج از حذفی

مسئولان تراکتورسازی نگران انصراف فولاد یاسوج از رقابت های جام حذفی هستند.