ضرورت تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات آموزش و پرورش/صدای جنگ آب نزدیک است

نماینده مردم تهران گفت: امید است دولت و مجلس با رویکردی واقع بینانه‌تر در جهت رفع مشکلات آموزش و پرورش گام‌های اثربخشی بردارد.