امام در جریان جزئیات جنگ بودند/ در جعبه سیاه جنگ تحمیلی ۳۰ هزار نوار پخش نشده وجود دارد/ سخت‌ترین تصمیم دفاع مقدس عملیات کربلای پنج بود